top of page

EĞİTİCİ UYGULAMALAR

Eğitim alanına yeni bir vizyon getirmek amacıyla reo-tek, teknoloji ve eğlenceli aktiviteler ile birleştirdiği bir çok eğitici uygulama geliştirmiştir. Bu uygulamalarda aktif öğrenim temel taşı oluşturmaktadır. 

EĞLENCELİ ÖĞRENİM İÇİN UYGULAMALAR

SANAL ATÖLYELER

Bu atölye uygulamaları kullanıcıların heykel, çömlek yapımı ve daha bir çok uygulamalı aktiviteyi sanal ortam ile fiziksel olarak etkileşerek denemelerini mümkün kılmakta ve gerçeğe yakın deneyimler sunmaktadır. 

SANAL LABORATUVAR

Uygulamalı bilimleri öğretmeyi hedefleyen bu uygulamalarda, bilimsel bilgilerin arkasında yatan mantığın ön plana çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaçla deney yapmak için gereken bütün malzemeler sanal bir ortamda kullanıcılara sunulmaktadır. 

KRONOSFER

Çizgisel zaman çizelgelerinin oluşturduğu alışılagelmiş algıları kırarak öğrenime yeni bir bakışı kazandıran bu uygulama sayesinde, kullanıcılar geçmişte yaşanan olaylar arasındaki bütün ilişkileri görebilirler ve aralarındaki bağlantıları anlamak çok daha kolaylaşır. 

EĞİTİCİ OYUN ARABİRİMLERİ

Okul ve müzeler için toplu kullanıma uygun ve özgün içerikli bir çok eğitici oyunlar geliştirilmiştir. 


ETKİLEŞİMLİ MASA

Bu uygulama, interaktif bir masa yüzeyi sağlayarak kullanıcılara çeşitli görevleri yerine getirmek için kullanabilecekleri araçlar temin etmektedir. 

bottom of page